Bc. Lucia Kocincová

Diplomová práce

Interaktivní vizualizace pro Sketch Engine

Interactive visualization methods for Sketch Engine
Anotace:
Vizualizace je bezpochyby jednou z nejžádanejších metod pro zobrazovaní dat, zejména v souvislosti s takzvanými velkými daty. Vizualizace dokáže odhalit nepovšimnuté nebo skryté vztahy v datech a navíc umožňuje užívateli porozumět a interpretovat data s menším úsilím. Tato diplomová práce se zaměřuje na interaktivní vizualizace, které jsou generovány z korpusových dat. Nejdříve představuje nejmodernejší …více
Abstract:
Visualization is undoubtedly one of the most desired methods for displaying data, especially when dealing with so called big data. Visualization can uncover unnoticed and hidden relationships within the data and in addition, it enables the users to understand and interpret the data with less effort. This thesis focuses on interactive visualizations generated from the corpora data. First, it introduces …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jan Byška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky