Mgr. Tereza Matušková

Rigorózní práce

Praktické problémy čerpání dotací se zaměřením na kontrolu, postih a obranu příjemce dotace

Practical problems of grant acquisition process with focus on audit, recourse and defence of grant recipient
Anotace:
Tato rigorózní práce se zabývá problémy, jimž v praxi čelí příjemci v procesu čerpání dotací. Upozorňuje na komplikace při rozhodování o přiznání dotace, nepřehlednost a množství povinností příjemce, jakož i na složitost systému kontroly. Jádro práce tvoří postihy příjemce a možnosti jeho obrany v případě zjištění pochybení. V mezerovité právní úpravě i nejednotné rozhodovací praxi týkající se pozastavení …více
Abstract:
This thesis is concerned with problems that the recipients of grants are confronted with during the grant acquisition process. It accents issues in the grant awarding procedure, obligations of the recipients that are vast and unclear, as well as issues with the complexity of the auditing system. The main topic of this thesis is recourse against grant recipients and their possible defence in case of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 11. 2016
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D., prof. JUDr. Hana Marková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta