Bc. Lenka Secká

Bakalářská práce

„Kauza Východ Západ“: recepce současného konceptuálního umění

"East West Case": reception of the contemporary conceptual art
Anotace:
Práce se zaměřuje na konceptuální instalaci současného českého umělce Dominika Langa s názvem Východ Západ jako východisko pro postižení současném chápání konceptuálního umění ze strany producentů, distributorů a diváků. Toto dílo je zvoleno především pro kontroverzní ohlasy kritiků, médií i veřejnosti. Dominik Lang byl současně oceněn za Východ Západ cenou Jindřicha Chalupeckého v roce 2013, ale současně …více
Abstract:
The work is focused on conceptual installation of contemporary Czech artist Dominik Lang called East West as the basis of disability contemporary understanding of conceptual art of the producers, distributors and spectators. This piece of art is chose especially for controversial reviews from critics, the media and the public. Dominik Lang was also awarded for his East West by prize of Jindřich Chalupecký …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta