Tereza DIVIŠOVÁ

Master's thesis

Sebevražda

Suicide
Anotácia:
DIVIŠOVÁ, T.: Sebevražda. [Diplomová práce.] Ústí nad Labem 2011 ? Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, katedra politologie a filozofie, 80 s. Tato diplomová práce je z oblasti etiky. Je zaměřena na sebevraždu a asistovanou sebevraždu. Je rozdělena do tří částí. V první části naleznete popis jednotlivých druhů sebevražd, technik sebe-vražd a míst, na nichž jsou sebevraždy páchány …viac
Abstract:
DIVIŠOVÁ, T.: Suicide. [Thesis] Ústí nad Labem 2011 ? Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, katedra politologie a filozofie, 80 s. This diploma work engages in ethics. It is focused on suicide and assisted suicide. It is divided into three parts. The first section describes the various types of suicides, suicide techniques and the places in which suicides are committed. The suicide …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2011
Zverejniť od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 4. 2011
  • Vedúci: Mgr. Petr Bláha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DIVIŠOVÁ, Tereza. Sebevražda. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 24. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Secondary School Teacher Education / Uč. pro SŠ ČJ-ZSV