Ing. Jan Peřinka

Diplomová práce

Zvýšení standardu ubytování a zlepšení úrovně poskytovaných služeb vybudováním moderního hotelu za přispění ESIF

Improvement of Accommodation Standard and Provided Services made by Construction of a Modern Hotel Co-funded by the ESIF
Anotace:
Cílem práce bylo vymezit možnosti poskytování strukturálních fondů z prostředků Evropské unie a posoudit vliv ESIF – Evropských strukturálních investičních fondů konkrétně poskytovaných prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 na zvýšení standardu ubytování a zlepšení úrovně poskytovaných služeb.
Abstract:
The aim of the work was to define the possibilities of providing the Structural Funds with EU funds and to assess the impact of ESIF - European Structural Funds specifically provided through the Regional Operational Program NUTS II Moravia-Silesia 2007-2013 to increase the standard of accommodation and to improve the level of provided services
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/ba322/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Oponent: Ing. Josef Pátek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze