Bc. Nina Kožíšková

Diplomová práce

Vidění rozličné sedláčka sprostného V. B. Jestřábského a Poutníkova cesta J. Bunyana. Dvě barokní putování

Jestrabsky's Vision of the Farmer and Bunyan's The Pilgrim's Progress. Two Baroque Pilgrimages
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce pojednává o dvou literárních putováních období baroka: Viděních rozličných sedláčka sprostného českého katolického kněze Valentina Bernarda Jestřábského a Poutníkově cestě anglického puritánského kazatele Johna Bunyana. Práce obsahuje základní charakteristiku barokního období a literatury, zvláštní důraz je kladen na nábožensky vzdělávací literaturu, do níž obě díla …více
Abstract:
The master diploma thesis deals with two baroque pilgrimages: Vision of the Farmer written by the Czech Catholic priest Valentin Bernard Jestřábský and The Pilgrim’s Progress written by the English Puritan preacher John Bunyan. The thesis includes a basic characteristic of the Baroque period and literature with the main focus on the religious educational literature to which these two literary works …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Hana Psotová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta