Bc. Jan Konečný

Diplomová práce

Distribuce událostí z různých systémů pomocí enterprise service bus

Distribution of event from various systems using enterprise service bus
Anotace:
Tématem práce je integrace různých systémů a aplikací pomocí enterprise service bus. Je zde popsán vývoj jednoduché ESB nazvané Irkalla a integrace přístupových a zabezpečovacích systémů několika fakult s dalšími aplikacemi, které rozšiřují jejich funkcionalitu nebo monitorují jejich činnost.
Abstract:
This thesis deals with integration of various systems and applications via enterprise service bus. Development of simple ESB solution named Irkalla together with integration of physical access control systems is described.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Martin Osovský
  • Oponent: RNDr. Pavel Hajn

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Teoretická informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.