Bc. Jan Konečný

Master's thesis

Distribuce událostí z různých systémů pomocí enterprise service bus

Distribution of event from various systems using enterprise service bus
Abstract:
Tématem práce je integrace různých systémů a aplikací pomocí enterprise service bus. Je zde popsán vývoj jednoduché ESB nazvané Irkalla a integrace přístupových a zabezpečovacích systémů několika fakult s dalšími aplikacemi, které rozšiřují jejich funkcionalitu nebo monitorují jejich činnost.
Abstract:
This thesis deals with integration of various systems and applications via enterprise service bus. Development of simple ESB solution named Irkalla together with integration of physical access control systems is described.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Martin Osovský
  • Reader: RNDr. Pavel Hajn

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Theoretical Informatics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.