Bc. Pavel Krchňák

Master's thesis

Britské parlamentní volby 2010 z pohledu politického marketingu: segmenty podpory, výsledný produkt a komunikační mix Konzervativní strany, Labouristické strany a Liberálních demokratů

British General Election 2010 from political marketing view: segments of support, resultant product and communication mix Conservative party, Labour party and Liberal democrats
Abstract:
Hlavním cílem předkládané diplomové práce je poskytnout rozbor volební kampaně ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska 2010 (pro parlamentní volby) z hlediska politického marketingu se zaměřením na analýzu tří vybraných částí: segmenty podpory, výsledný produkt a komunikační mix. Práce se tematicky zaměřuje na tři hlavní politické subjekty britského stranického systému: Konzervativní …more
Abstract:
The main aim of the presented thesis is to provide an analysis of the election campaign in the United Kingdom in 2010 (general election) from the political marketing point of view. The study emphasizes three selected parts: segments of support, product, and communication mix. The topic covers the three leading political parties in British party system: Conservative party, Labour party and Liberal Democrats …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2011
  • Supervisor: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Political Science / Political Science