Bc. Pavel Krchňák

Diplomová práce

Britské parlamentní volby 2010 z pohledu politického marketingu: segmenty podpory, výsledný produkt a komunikační mix Konzervativní strany, Labouristické strany a Liberálních demokratů

British General Election 2010 from political marketing view: segments of support, resultant product and communication mix Conservative party, Labour party and Liberal democrats
Anotace:
Hlavním cílem předkládané diplomové práce je poskytnout rozbor volební kampaně ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska 2010 (pro parlamentní volby) z hlediska politického marketingu se zaměřením na analýzu tří vybraných částí: segmenty podpory, výsledný produkt a komunikační mix. Práce se tematicky zaměřuje na tři hlavní politické subjekty britského stranického systému: Konzervativní …více
Abstract:
The main aim of the presented thesis is to provide an analysis of the election campaign in the United Kingdom in 2010 (general election) from the political marketing point of view. The study emphasizes three selected parts: segments of support, product, and communication mix. The topic covers the three leading political parties in British party system: Conservative party, Labour party and Liberal Democrats …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie