Miroslav Dvořák

Bakalářská práce

Earned value management v projektovém controllingu

Controlling - EVM
Anotace:
Práce se věnuje projektovému managementu a controllingu. Metoda Earned Value Management je zde představena jako nástroj projektového controllingu a její přidaná hodnota je prezentována na modelovém příkladu.
Abstract:
The thesis deals with project management and project controlling. Earned Value Management is introduced as an instrument of project controlling and its added value is presented on model case.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 4. 2011
  • Vedoucí: Hana Mikovcová
  • Oponent: Jakub Stránský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25797

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management