Bc. Pavel Somogyi

Bakalářská práce

Občanská výchova v době postmoderny

Civics in the Era of Postmodernism
Anotace:
Bakalářská práce Občanská výchova v době postmoderny se zabývá významem výuky občanské výchovy jako návodu, který žákům pomůže orientovat se v současném světě. Práce se zabývá na jedné straně reflexí postmoderny v Rámcovém vzdělávacím programu a pohledem na vzdělávání v díle postmoderních filosofů na straně druhé.
Abstract:
The bachelor thesis Civics in the Era of Postmodernism deals with an importance of civics as a help for orientation in pupil’s contemporary world. Furthermore, the thesis deals with a reflection of postmodernism in the school curriculum and looks at education in the works of postmodern philosophers.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta