Mgr. Lenka Maruniaková

Disertační práce

Professional Development of Beginning Psychotherapists Trained in Gestalt Therapy, CBT and Psychodynamic Therapy

Professional Development of Beginning Psychotherapists Trained in Gestalt Therapy, CBT and Psychodynamic Therapy
Anotace:
Disertační práce se zabývá tématem profesního vývoje začínajících psychoterapeutů. Současné výzkumy v oblasti profesního vývoje terapeutů potvrzují, že klíčovou roli hrají jak profesní tak osobní faktory terapeutů. Řada autorů však poukázala na nedostatek porozumění procesu jakým frekventanti výcviku a začínající terapeuti rozvíjí svoji expertnost. Cílem této disertační práce je proto detailní explorace …více
Abstract:
The dissertation is focused on the topic of professional development of beginning psychotherapists. Current research on professional therapist development has demonstrated that both professional and personal factors play a key role. However, several authors highlighted the lack of an understanding of the process how trainees and beginning therapists develop towards expertise. Therefore, the aim of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
  • Oponent: Omar Carlo Gioacchino Gelo, Jan Karlsson

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií