Vladana Hromádková

Bachelor's thesis

Krmiva využívaná ve výživě drůbeže

Feeds used in poultry nutrition
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o krmivech využívaných ve výživě drůbeže, zaměřuje se na nejčastěji používané a specifikuje je. Dále se zde uvádí možné úpravy jednotlivých krmiv či krmných směsí. Také se v práci uvádí rizika, která mohou vzniknout, nesprávným zacházením s krmivy a jejich možný dopad na drůbež. Hlavní rizikem jsou antinutriční látky a mykotoxiny vyprodukované plísněmi, které mají negativní …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with feeds used for poultry nutrition, focuses on the most commonly used and specifies them. Furthermore, there are possible modifications of individual feeds or feed mixtures. There are also risks that may arise in the work that can be caused by improper handling of feed and its possible impact on poultry. The main risks are antinutritional substances and mycotoxins produced …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of AgriSciences

Bachelor programme / field:
Animal Breeding / Animal Breeding