Vladana Hromádková

Bachelor's thesis

Krmiva využívaná ve výživě drůbeže

Feeds used in poultry nutrition
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o krmivech využívaných ve výživě drůbeže, zaměřuje se na nejčastěji používané a specifikuje je. Dále se zde uvádí možné úpravy jednotlivých krmiv či krmných směsí. Také se v práci uvádí rizika, která mohou vzniknout, nesprávným zacházením s krmivy a jejich možný dopad na drůbež. Hlavní rizikem jsou antinutriční látky a mykotoxiny vyprodukované plísněmi, které mají negativní …viac
Abstract:
Bachelor thesis deals with feeds used for poultry nutrition, focuses on the most commonly used and specifies them. Furthermore, there are possible modifications of individual feeds or feed mixtures. There are also risks that may arise in the work that can be caused by improper handling of feed and its possible impact on poultry. The main risks are antinutritional substances and mycotoxins produced …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of AgriSciences

Bachelor programme / odbor:
Animal Breeding / Animal Breeding