Fengze Zhao

Bakalářská práce

Evaluation of the Hedge Fund Market Development

Evaluation of the Hedge Fund Market Development
Anotace:
Tématem diplomové práce je vývoj trhu hedgeových fondů a jeho celková výkonnost. Nejprve je pozornost věnována charakteristice kapitálového trhu, investičnímu procesu a úloze investičních společností. Přestože hedgeové fondy lze považovat za typ kolektivního investování, jsou ve srovnání s tradičními investičními nebo podílovými fondy velmi specifické a odlišné. V práci tedy najdeme popis základní …více
Abstract:
The topic of the thesis is focused on the development of the hedge fund market and its overall performance. First, the attention is paid to the characteristics of the capital market, investment process and the role of investment companies. Although hedge funds can be considered as a type of collective investment, they are very specific and diffent compared to traditional investment or mutual funds …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 7. 2020
  • Vedoucí: Martina Novotná
  • Oponent: Kateřina Kořená

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava