Radka Majuková

Bakalářská práce

Endovaskulární revaskularizační výkony u akutní končetinové ischemie z pohledu radiologického asistenta

Endovascular revascularization techniques in the treatment of acute limb ischemia - the role of radiology assistant
Anotace:
Bakalářská práce na téma: Endovaskulární revaskularizační výkony u akutní končetinové ischémie z pohledu radiologického asistenta, je rozdělena do dvou částí - teoretická a praktická. Teoretická část obsahuje zpracovanou odbornou literaturu, kde je popsána úloha radiologického asistenta a terapeutické postupy u akutní končetinové ischémie. V praktické části jsou detailně zpracovány konkrétní případy …více
Abstract:
Topic of the bachelor thesis is: Endovascular revascularization techniques in acute limb ischemia. Thesis is written from the radiology assistant´s perspective and it contains theoretical and practical part. Theoretical part is a review-based part focused on the radiology assistant´s role during percutaneous procedure and endovascular therapy of acute lower limb ischemia. The interesting cases of acute …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: MUDr. Vendelín Chovanec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Majuková, Radka. Endovaskulární revaskularizační výkony u akutní končetinové ischemie z pohledu radiologického asistenta. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií