Bc. Veronika Svídová

Bakalářská práce

Typologie ženských postav v arabeskách Svatopluka Čecha a Františka Heritese

The typology of female characters in the genre of an arabesque by Svatopluk Čech and František Herites
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se věnuje ženským postavám ve vybraných arabeskách Svatopluka Čecha a Františka Heritese. Úvodní část shrnuje důležité pojmy, literární skupiny a směry. Dále se věnuji životu a tvorbě zmiňovaných autorů. Jádro diplomové práce tvoří interpretace textů zaměřená na typologií ženských postav, hledání jejich společných znaků a funkcí.
Abstract:
The bachelor thesis analyses female characters in arabesque stories by Svatopluk Čech and František Herites. The introductory part summarizes key terms, literary groups, and movements. Furthermore, the lives and works of the aforementioned writers are also looked upon. The core of the diploma thesis comprises of female characters typology and searching for their common features and functions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Fránek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma