Theses 

PREVENCE KRIMINALITY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH SPOJENÉ S ČINNOSTÍ METODIKA PREVENCE – Lucie VODÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Lucie VODÁKOVÁ

Bachelor's thesis

PREVENCE KRIMINALITY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH SPOJENÉ S ČINNOSTÍ METODIKA PREVENCE

Crime prevention in elementary schools in connection with activity of prevention methodologist

Abstract: Bakalářská práce se zabývá prevencí kriminality na základních školách spojené s metodikem prevence. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část, vymezuje základní pojmy, zaměřuje se na kriminalitu, mladistvé a děti, na prevenci kriminality a blíže se zabývá činností metodika prevence. Druhá praktická část pojednává o provedeném šetření na dvou základních školách v okrese Olomouc v rámci prevence kriminality a zkušenosti respondentů s kriminalitou, dále popisuje následné výsledky. V poslední části jsou provedeny závěry a celkové zhodnocení.

Abstract: The submitted thesis deals with crime prevention in elementary schools in connection with activity of prevention methodologist. The work is divided into two parts. The first, theoretical part, defines the basic concepts, focusing on crime, youth and children, to prevent crime andfurther deals with methods of prevention activities. The second part deals with an investigation at two elementary schools in the district of Olomouc in the prevention of crime and experience of respondents with a crime, then describes the subseguent results. In the last section conclusions are made and the overal evaluation.

Keywords: Kriminalita, trestný čin, prevence kriminality, děti a mládež, metodik prevence.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 6. 2012
  • Accessible from:: 20. 6. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

VODÁKOVÁ, Lucie. PREVENCE KRIMINALITY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH SPOJENÉ S ČINNOSTÍ METODIKA PREVENCE. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 19/4/2019 08:47, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz