Theses 

Produktový výzkum a návrh nového produktu – Bc. Tereza TESAŘOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Tereza TESAŘOVÁ

Diplomová práce

Produktový výzkum a návrh nového produktu

Product research and a new product proposal

Anotace: Předložená práce je zaměřena na produktový výzkum ve společnosti Český národní podnik, s. r. o. Cílem práce je prozkoumat aktuální trendy v oblasti kosmetiky, současné produktové portfolio značky Manufaktura a preference cílového segmentu a navrhnout pro ně vhodné produkty. Diplomová práce je tvořena teoretickými poznatky, které jsou podkladem pro empirickou část. V teoretické části jsou definovány pojmy produkt, marketing a marketingový výzkum. Empirická část charakterizuje vybranou společnost a její produkty. Na základě marketingového výzkumu je vytvořen návrh nového produktu pro značku Manufaktura.

Abstract: The diploma thesis focuses on product research at Český národní podnik, s. r. o. The aim is to examine the current trends in cosmetics, the Manufaktura product portfolio and preferences of the target segment and the design of appropriate products for them. The diploma thesis consists of theoretical findings that are the basis for the empirical part. The theoretical part defines the concepts of product, marketing and marketing research. The empirical part characterises the selected company and its products. A new product proposal for Manufaktura is then elaborated on the results of marketing research.

Klíčová slova: produkt, kosmetika, marketing, marketingový výzkum

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=71937 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

TESAŘOVÁ, Tereza. Produktový výzkum a návrh nového produktu. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 17:19, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz