Bc. Tereza TESAŘOVÁ

Master's thesis

Produktový výzkum a návrh nového produktu

Product research and a new product proposal
Abstract:
Předložená práce je zaměřena na produktový výzkum ve společnosti Český národní podnik, s. r. o. Cílem práce je prozkoumat aktuální trendy v oblasti kosmetiky, současné produktové portfolio značky Manufaktura a preference cílového segmentu a navrhnout pro ně vhodné produkty. Diplomová práce je tvořena teoretickými poznatky, které jsou podkladem pro empirickou část. V teoretické části jsou definovány …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on product research at Český národní podnik, s. r. o. The aim is to examine the current trends in cosmetics, the Manufaktura product portfolio and preferences of the target segment and the design of appropriate products for them. The diploma thesis consists of theoretical findings that are the basis for the empirical part. The theoretical part defines the concepts of product …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TESAŘOVÁ, Tereza. Produktový výzkum a návrh nového produktu. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management