Tomáš Postolka

Bakalářská práce

Analýza rizik starých ekologických zátěží a návrh minimalizace rizik

Risk Analysis of Old Environmental Loads and Proposal of Their Minimization
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analýza vybrané staré ekologické zátěže a rizik z ní vyplývajících, dále návrh zlepšení vedoucích k minimalizaci rizik staré ekologické zátěže a následné zhodnocení navržených řešení v kontextu k teorii a praxi, včetně vyjádření ekonomického a neekonomického přínosu. Teoretická část se zabývá problematikou analýzy rizik starých ekologických zátěží a pojmy, které s ní úzce …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze chosen old ecological load and its resulting risks, also proposal for an improvement leading to old ecological load risk minimization and subsequent evaluation of suggested solutions in both theory and practice, including the expression of economic and non-economic benefits. Theoretical part deals with question of old ecological load analysis and terms closely rela …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015
Zveřejnit od: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Hart, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Postolka, Tomáš. Analýza rizik starých ekologických zátěží a návrh minimalizace rizik. Uherské Hradiště, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe