Theses 

Analýza rizik starých ekologických zátěží a návrh minimalizace rizik – Tomáš Postolka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Tomáš Postolka

Bakalářská práce

Analýza rizik starých ekologických zátěží a návrh minimalizace rizik

Risk Analysis of Old Environmental Loads and Proposal of Their Minimization

Anotace: Cílem bakalářské práce je analýza vybrané staré ekologické zátěže a rizik z ní vyplývajících, dále návrh zlepšení vedoucích k minimalizaci rizik staré ekologické zátěže a následné zhodnocení navržených řešení v kontextu k teorii a praxi, včetně vyjádření ekonomického a neekonomického přínosu. Teoretická část se zabývá problematikou analýzy rizik starých ekologických zátěží a pojmy, které s ní úzce souvisí. A to pojmy stará ekologická zátěž, riziko, analýza rizik, řízení rizik a v neposlední řadě jsou taktéž uvedeny metody zkoumání, které jsou využity v části praktické. Praktická část se zaměřuje na oblast výskytu vybrané staré ekologické zátěže, dále na popis a analýzu této staré ekologické zátěže a rizik z ní vyplývajících, využity jsou metody rozhovoru, analýzy PHA a KARS. Následuje návrh zlepšení vedoucích k minimalizaci rizik. V závěru praktické části je zhodnocení navržených zlepšení v kontextu k teorii a praxi včetně vyjádření ekonomického a neekonomického přínosu.

Abstract: The aim of this thesis is to analyze chosen old ecological load and its resulting risks, also proposal for an improvement leading to old ecological load risk minimization and subsequent evaluation of suggested solutions in both theory and practice, including the expression of economic and non-economic benefits. Theoretical part deals with question of old ecological load analysis and terms closely rela-ted to it. Terms as old ecological loads, risk, risk analysis, risk management and finally research methods, have been used in the practical part. Practical part focuses on the range area of a chosen old ecological load, on a description and analysis of this load and risks deriving from it. Also interview methods, PHA and KARS analysis are used. It is followed by proposal for an improvement which leads to risk minimization. Subsequently in the practical part the evaluation of suggested improvements within the context of theory and practice including the expression of economic and non-economic benefits can be found.

Klíčová slova: stará ekologická zátěž, analýza rizik, riziko, řízení rizik

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Hart, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40724 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Postolka, Tomáš. Analýza rizik starých ekologických zátěží a návrh minimalizace rizik. Uherské Hradiště, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 07:53, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz