Anna Zapotocká

Bakalářská práce

Vplyv daňovej optimalizácie na finančné ukazovatele firiem

Vliv daňové optimalizace na finanční ukazatele firem
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zkoumat předpokládané dopady daňové optimalizace na finančních ukazatelech zvoleného sektoru. Daná problematika je zkoumaná na bankovním sektoru a třech bankovních institucích se srovnatelnou velikostí a vztahem k finančním offshore centrům. Konkrétněji práce jmenuje předpokládané dopady vlivu daňové optimalizace na hodnoty ukazatelů rentabilit, zadluženosti a analýzu nákladů …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to look enquire the anticipated impacts of tax optimization on financial indicators of a selected sector. The given issue is enquired in the bank sector and three bank institutions of comparable size and relations to offshore centres. More specifically, the thesis names the anticipated impacts of tax optimization on the figures of indicators of profitability, indebtness …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je skúmať predpokladané dopady daňovej optimalizácie na finančných ukazovateľoch zvoleného sektora. Daná problematika je skúmaná na bankovom sektore a troch bankových inštitúciach so zrovnatelnou veľkosťou a vzťahom k finančným offshore centrám. Kontrétnejšie práca menuje predpokladané dopady vplyvu daňovej optimalizácie na hodnoty ukazovateľov rentabilít, zadĺženosti a analýzu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Jan Pavel
  • Oponent: Leoš Vítek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/56770