Nikola Šímová

Bachelor's thesis

Motivační nástroje a jejich využití v hotelu U Zlaté studně

Motivational tools and their implementation in the Golden Well hotel
Abstract:
Cílem práce je stanovit používané motivační nástroje, řídící akty, praktiky a případné další faktory, které využívají vedoucí pracovníci hotelu U Zlaté studně při řízení svých podřízených pracovníků, a které mají buď pozitivní, či negativní motivační důsledky na tyto řízené pracovníky. Teoretická část se zaměřuje zejména na vymezení pojmu „motivace“ a základních pojmů s ní souvisejících, na představení …more
Abstract:
The aim of the thesis is to determinate motivational tools, management acts, practises and any other factors that are used by executive employees at Golden Well hotel while managing their subordinates, and wchich have either positive or negative effects on workers managed by them.The theoretical part focuses mainly on the definition of „motivation“ and the most basic concepts associated with motivation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.
  • Reader: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze