Mgr. David Lacko

Diplomová práce

Individuální a interkulturní rozdíly ve vnímání a myšlení

The individual and intercultural differences in perception and cognition
Anotace:
Diplomová práce se zabývá individuálními a interkulturními rozdíly ve vnímání a myšlení. V teoretické části je představena obsáhlá rešerše dosavadních poznatků týkajících se percepce a kognice, kognitivního stylu, individualismu a kolektivismu a interkulturního výzkumu. V praktické části je představen interkulturní výzkum, kterého se zúčastnilo celkem 98 osob ze dvou kulturních celků. Západní kulturu …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the individual and the cross-cultural differences in a perception and a cognition. There is an extensive literature research about a perception and a cognition, a cognitive style, an individualism and collectivism and cross-cultural research in the theoretical part of the thesis. The diploma thesis also includes cross-cultural research on 98 participants from two different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie