Eva Rybová

Diplomová práce

Využití on-line v komerčních komunikacích

Use of on-line in commercial communications
Anotace:
Tato diplomová práce je věnovaná on-line a jeho využití pro komunikační plánování. Jejím cílem je nastínit podobu současného trhu, jeho možnosti a ukázat, jak by nestandardní klient, v podobě módní značky Mango, mohl využít on-line pro splnění svých potřeb a cílů. V teoretické části popisuji základní parametry trhu, nabídku formátů, jejich použití, doplněnou o modely pořízení a platby. Samostatnou …více
Abstract:
This diploma thesis is dedicated to online and its use for communication planning. Its aim is to outline actual market, possibilities and to show how a non-standard client (in this case fashion brand Mango) could use on-line to meet its demand and targets. In theoretical part I analyse and describe all important characteristics for communication strategy creation on the local market. Based on understanding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: Jiří Mikeš
  • Oponent: Michal Fejk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/14142