Bc. Tereza Svobodová

Master's thesis

Ekonomická analýza podniku

Economic analysis of the company
Abstract:
Hlavním cílem diplomové práce „Ekonomická analýza podniku“ je charakteristika hlavních metod ekonomické analýzy, jejich aplikace na konkrétní společnost, identifikace slabých stránek a návrh doporučení pro jejich odstranění. Práce je rozdělena na dvě částí, teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je zaměřena na literární rešerši a vymezení pojmů ekonomické analýzy. V praktické části jsou zjištěné …more
Abstract:
The main goal of the thesis "Economic Analysis of the Company" is to describe the main methods of economic analysis, their application to the specific company, identifying weaknesses and proposing recommendations for their elimination. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is focused on literary research and definition of concepts of economic analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2019
  • Supervisor: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Reader: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economy and Management / Business Management