Bc. Tereza Svobodová

Diplomová práce

Ekonomická analýza podniku

Economic analysis of the company
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce „Ekonomická analýza podniku“ je charakteristika hlavních metod ekonomické analýzy, jejich aplikace na konkrétní společnost, identifikace slabých stránek a návrh doporučení pro jejich odstranění. Práce je rozdělena na dvě částí, teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je zaměřena na literární rešerši a vymezení pojmů ekonomické analýzy. V praktické části jsou zjištěné …více
Abstract:
The main goal of the thesis "Economic Analysis of the Company" is to describe the main methods of economic analysis, their application to the specific company, identifying weaknesses and proposing recommendations for their elimination. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is focused on literary research and definition of concepts of economic analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedoucí: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Oponent: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management