MUDr. Libor Ustohal, Ph.D.

Bakalářská práce

Britský a australský parlament - deskripce a komparace

British and Australian Parliament - description and comparison
Anotace:
Parlamenty náleží mezi základní instituce všech demokratických politických systémů. Britský parlament představuje jejich typický příklad, který ovlivnil i další reprezentativní tělesa a mezi nimi i australský parlament. Hlavním cílem této práce je oba parlamenty popsat a srovnat, druhým cílem je zařadit tyto parlamenty dle nejvýznamnějších klasifikací.
Abstract:
Parliaments rank among basic institutions of all democratic political systems. British Parliament represents their typical example, which influenced other representative bodies including Australian Parliament. The main goal of this study is to describe and to compare both parliaments, the second goal is to classify them with the help of the most important classifications.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií