Bc. Zdeněk Lukeš

Bakalářská práce

Užití digitální fotografie a videa k chemické analýze

Use of digital image or video in chemical analysis
Anotace:
Tato bakalářská práce je rozdělena na 2 sekce. V první sekci jsem sledoval interakce laserového paprsku s roztoky látek, které absorbují a fluoreskují světlo. Byl vyvinut nový experiment demonstrující podstatu Lambert-Beerova zákona za pomoci běžně dostupných látek v domácnosti při použití jednoduché a finančně nenáročné aparatury. V druhé sekci jsem studoval za pomocí videa kinetiku chemické reakce …více
Abstract:
This thesis is separated into 2 sections. In the first section I observed interactions of laser beam with solutions which contained light absorbing and fluorescent substances. A new experiment was developed that can demonstrate the Lambert-Beer law with commonly available substances at home using very cheap and simple setup. In the second section I was using video to follow the kinetics of chemical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jaromír Literák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Václav Kubát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta