Lilly DEJOVÁ

Bakalářská práce

Srovnání metod značení DNA se zaměřením na studium apoptózy a DNA protein interakcí

Comparison of methods used in labeling with focus on study of apoptosis and DNA-protein interactions
Anotace:
Nukleové kyseliny mohou být modifikovány značkami, které umožňují detekci. Výsledkem jsou sondy nukleových kyselin, které mohou být použity k identifikaci dalších interagujících molekul. Mezi nejběžněji využívané značky, sloužící k vytvoření sond, patří radioaktivní fosfát, biotin, fluorofory a enzymy. V této práci se konkrétně zabývám enzymatickou inkorporací značek do DNA, mechanismem detekce značek …více
Abstract:
Nucleic acids may be modified with tags that enable detection. The resulting nucleic acid probes can be used to identify interacting molecules. Common labels used to generate nucleic acid probes include radioactive phosphates, biotin, fluorophores and enzymes. Objective of this particular thesis is to elaborate on enzymatic incorporation of labels into DNA, label detection mechanism and chosen methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Červeň

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DEJOVÁ, Lilly. Srovnání metod značení DNA se zaměřením na studium apoptózy a DNA protein interakcí. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta