Šarlota STEHLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Naučná stezka v okolí Klenčí pod Čerchovem jako doplněk výuky zeměpisu a environmentální výchovy

Educational nature trail in the surroundings of Klenčí pod Čerchovem as a supplement to teaching geography and environmental education.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tvorbou naučné stezky v okolí Klenčí pod Čerchovem. Cílem práce je vytvořit naučnou stezku s pracovními listy, porovnávacími testy a grafickými panely. Naučná stezka slouží jako doplněk výuky zeměpisu na Základní škole Komenského 17 v Domažlicích. Trasa naučné stezky vede v pohraniční nacházející se v CHKO Český les. Trasa obsahuje 8 stanovišť. Jednotlivá stanoviště obsahují …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the creation of a nature trail in Klenčí pod Čerchovem surroundings. The objective of the thesis is to create the nature trail with worksheets,compare tests and graphic signs. The trail serves as a complement of teaching the geography at primary school Komenského 17 in Domažlice. The trail is close to the German border in the protected landscape area Český les. There …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Klára Vočadlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STEHLÍKOVÁ, Šarlota. Naučná stezka v okolí Klenčí pod Čerchovem jako doplněk výuky zeměpisu a environmentální výchovy. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/