Mgr. Eva Kotašková

Bakalářská práce

Jak se tvoří odpad: kritická reflexe klasifikace potravinového odpadu

How is the waste created? critical reflection of the foof waste classification
Anotace:
Tato bakalářská práce je kritickou reflexí způsobu klasifikace potravinového odpadu v současné západní společnosti. Odpad je zde prezentován jako sociálně, kulturně a historicky formovaná kategorie, která má své specifické místo v řádu společnosti. Zároveň se zdaleka nejedná o kategorii homogenní a statickou, ale právě naopak proměnlivou v čase i prostoru. V první kapitole nastiňuji způsob, jakým současnou …více
Abstract:
This bachelor thesis is a critical reflection of food waste classification in contemporary Western society. Rubbish is here presented as socially, culturally and historically shaped category, which has a specific place in the social order. At the same time it is not a homogeneous and static category but on the contrary variable in time and space. In the first chapter I engage in way which is the present …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Sociální antropologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.