Mgr. Anna Pekárková

Diplomová práce

Trávení volného času rodin pohledem dospívajících dětí

Spending leisure families from the perspective of teenegers
Anotace:
Diplomová práce se zabývá trávením volného času žáků druhého stupně základních škol. Cílem práce je zjistit, jak tráví dospívající svůj volný čas. Práce má dvě hlavní části, teoretickou a empirickou. Teoretická část je zaměřena na rodinu a její funkce, možnosti trávení volného času dospívajících a jejich rodin, nabídku organizovaných volnočasových aktivit a dále na rizikové chování dospívajících a …více
Abstract:
This thesis deals with spending free time of sixth through ninth graders of primary school. The objective of the thesis is to identify how adolescent spend their leisure time. The work is divided into two main parts, theoretical and empirical. The teoretical part is focused on family and their functions, the possibilities of spending leisure time of adolescent and their families, the offer of organized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta