Bc. Šárka Havelková

Bakalářská práce

Racism and Police Brutality in the United States

Racism and Police Brutality in the United States
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rasismu a policejní brutality ve Spojených státech amerických. Nejprve popisuje historický přehled rasových vztahů mezi Afroameričany a policií od doby, kdy byli první Afričané přivezeni do Ameriky a zotročeni, až do současnosti, kdy Afroameričané tvoří významnou menšinu v americké společnosti. V další části práce je popsán případ Rodney Kinga z roku 1991 …více
Abstract:
The thesis deals with racism and police brutality in the United States of America. In the beginning, the historical overview of race relations between African Americans and the police are described since the first Africans were brought and enslaved in America up to the present when African Americans constitute a significant minority in American society. Thereafter, the case of Rodney King from 1991 …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Tomáš Varga

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma