Lucie CHROMČÁKOVÁ

Bakalářská práce

Hustota populace a biotopová preference ťuhýka obecného (Lanius collurio) v okolí Frenštátu pod Radhoštěm

Population density and habitat preferences of red-backed shrike (Lanius collurio) in the environs of Frenštát pod Radhoštěm
Anotace:
Předmětem této práce je ťuhýk obecný (Lanius collurio) a jeho výskyt a biotopové preference v okolí Frenštátu pod Radhoštěm. Jedná se o ohrožený ptačí druh a zároveň reprezentanta tradiční zemědělské krajiny. Během terénního výzkumu během hnízdní sezony v roce 2012 bylo zjištěno zhruba 155 párů na území o rozloze 56 km2. Vytipováno bylo 5 lokalit s koncentrovanějším výskytem ťuhýka obecného, které …více
Abstract:
A subject of this thesis is Red-backed shrike (Lanius collurio) and it?s ocurrence and habitat preferences in Frenštát pod Radhoštěm surroudings. It is an endangered bird species and representative of traditional cultural landscape. On the area of 56 km2 there were found about 155 pairs during the field work in the breeding season of 2012. There were identified 5 locations with more concentrated occurrence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHROMČÁKOVÁ, Lucie. Hustota populace a biotopová preference ťuhýka obecného (Lanius collurio) v okolí Frenštátu pod Radhoštěm. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta