Lucie CHROMČÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Hustota populace a biotopová preference ťuhýka obecného (Lanius collurio) v okolí Frenštátu pod Radhoštěm

Population density and habitat preferences of red-backed shrike (Lanius collurio) in the environs of Frenštát pod Radhoštěm
Abstract:
Předmětem této práce je ťuhýk obecný (Lanius collurio) a jeho výskyt a biotopové preference v okolí Frenštátu pod Radhoštěm. Jedná se o ohrožený ptačí druh a zároveň reprezentanta tradiční zemědělské krajiny. Během terénního výzkumu během hnízdní sezony v roce 2012 bylo zjištěno zhruba 155 párů na území o rozloze 56 km2. Vytipováno bylo 5 lokalit s koncentrovanějším výskytem ťuhýka obecného, které …more
Abstract:
A subject of this thesis is Red-backed shrike (Lanius collurio) and it?s ocurrence and habitat preferences in Frenštát pod Radhoštěm surroudings. It is an endangered bird species and representative of traditional cultural landscape. On the area of 56 km2 there were found about 155 pairs during the field work in the breeding season of 2012. There were identified 5 locations with more concentrated occurrence …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013
Accessible from:: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CHROMČÁKOVÁ, Lucie. Hustota populace a biotopová preference ťuhýka obecného (Lanius collurio) v okolí Frenštátu pod Radhoštěm. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta