Mgr. et Mgr. Jan Reichstäter, Ph.D.

Doctoral thesis

Metodologické a interpretační problémy při studiu náboženství severních Indoevropanů: Předkřesťanské tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd

Problems of Method and Interpretation in the Study of Northern Indo-European Religions: The Pre-Christian Traditions of the Celtic, Germanic and Baltic Peoples in Critical Perspective of the Humanities
Abstract:
Předkládaná dizertační práce nabízí kritické vhledy do problematiky studia předkřesťanských náboženství severních Indoevropanů – Keltů, Germánů a Baltů. Dílčí tématické kapitoly reflektují výsledky činnosti hlavních humanitněvědních oborů, jež se na studiu těchto archaických náboženství zpravidla podílejí – archeologie, filologie a etnologie. Cílem každé z kapitol bylo představení stručné historie …more
Abstract:
The presented dissertation thesis offers critical insights into problems of research in pre-Christian religions of the northern Indo-Europeans – Celtic, Germanic and Baltic peoples. The particular thematic chapters reflect the results of the main branches of humanities, participating usually in the research of these archaic religions – archaeology, philology and ethnology. The aim of each chapter is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 9. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2019
  • Supervisor: PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc., Mgr. Jan A. Kozák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Doctoral programme / field:
Philosophy (4-years) / Study of Religions

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.