Mgr. et Mgr. Jan Reichstäter, Ph.D.

Disertační práce

Metodologické a interpretační problémy při studiu náboženství severních Indoevropanů: Předkřesťanské tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd

Problems of Method and Interpretation in the Study of Northern Indo-European Religions: The Pre-Christian Traditions of the Celtic, Germanic and Baltic Peoples in Critical Perspective of the Humanities
Anotace:
Předkládaná dizertační práce nabízí kritické vhledy do problematiky studia předkřesťanských náboženství severních Indoevropanů – Keltů, Germánů a Baltů. Dílčí tématické kapitoly reflektují výsledky činnosti hlavních humanitněvědních oborů, jež se na studiu těchto archaických náboženství zpravidla podílejí – archeologie, filologie a etnologie. Cílem každé z kapitol bylo představení stručné historie …více
Abstract:
The presented dissertation thesis offers critical insights into problems of research in pre-Christian religions of the northern Indo-Europeans – Celtic, Germanic and Baltic peoples. The particular thematic chapters reflect the results of the main branches of humanities, participating usually in the research of these archaic religions – archaeology, philology and ethnology. The aim of each chapter is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc., Mgr. Jan A. Kozák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filozofie (čtyřleté) / Religionistika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.