Bc. Elizaveta Morozova

Bachelor's thesis

Testing Consumer Behaviour and Psychography viability in Market Strategy

Testing Consumer Behaviour and Psychography viability in Market Strategy
Abstract:
Studie chování spotřebitelů a segmentace psychografického trhu hraje v empirickém marketingu velkou roli. Tato studie se zaměří na zkoumání způsobů sběru, interpretace a využití údajů za účelem dosažení předvídatelné poptávky po produktu prostřednictvím studia spotřebitelské kultury a životního stylu. Studie bude přihlížet k tržnímu prostředí, kognitivním a spotřebitelským proměnným a jejich aplikaci …more
Abstract:
The study of consumer behaviour and psychographic market segmentation is playing a large role in empirical marketing. This study will focus on investigating the ways of data collection, interpretation and utilization in order to make foreseeable product demand through the study of consumer culture and lifestyle. The study will take into account of the market environment, cognition and consumer variables …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Reader: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication