RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Disertační práce

Dopady společné zemědělské politiky EU na možnosti rozvoje zemědělství kraje Vysočina

Impacts of the Common Agricultural Policy of the EU on possibilities of development of the agruculture in the Vsočina region
Anotace:
Úroveň zemědělství v kraji Vysočina je do jisté míry předurčena jeho geografickou polohou, která pak v souladu s přírodními podmínkami poskytuje jen průměrné předpoklady pro zemědělskou výrobu. Od sousedních regionů se kraj odlišuje členitostí území, vyšší nadmořskou výškou či řídkým osídlením. Přes nepříznivé podmínky pro zemědělskou výrobu však zaměstnanost v zemědělství výrazně převyšuje průměr …více
Abstract:
Position of agriculture in the Vysočina region is predetermined by its geographical location. Combined with natural conditions there are only average presumptions for agricultural production. Vysočina region differs from other regions in the Czech Republic with articulation of relief, higher altitude above sea level and sparse settlement. Despite unfavourable conditions for agricultural production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: RNDr. Petr Žufan, Ph.D., RNDr. Vít Jančák, Ph.D., prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta