Theses 

Odklad povinné školní docházky – Bc. Adéla JANÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Adéla JANÍKOVÁ

Diplomová práce

Odklad povinné školní docházky

Postponement Of Compulsory School Attendance

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou odkladů povinné školní docházky a postoji pedagogů mateřských škol k této problematice. Diplomová práce se skládá z teoretické a empirické části. Teoretická část shrnuje poznatky a informace z oblasti školní zralosti a odkladů povinné školní docházky a další informace s tímto související. Empirická část zkoumá postoje pedagogů mateřských škol k udělování odkladů povinné školní docházky.

Abstract: This deploma thesis focuses on postponement of compulsory school attendance and attitudes of kindergarten teachers to this issue. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretical and it summarizes all the information from the field of school readiness and postponement of compulsory school attendance as well as other related important findings. The empirical part is the second part of this thesis. It consists of a research survey which examines the attitudes of kindergarten teachers to the postponement of compulsory school attendance.

Klíčová slova: odklad povinné školní docházky, školní zralost, školní připravenost, pedagog mateřské školy, mateřská škola, základní škola, vstup do školy, dítě předškolního věku, dítě se speciálním vzdělávacími potřebami, povinná školní docházka

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Dita Finková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=226707 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

JANÍKOVÁ, Adéla. Odklad povinné školní docházky. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 05:27, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz