Mykyta Chabanenko

Bakalářská práce

Traction battery charger for teaching railway vehicle

Traction battery charger for teaching railway vehicle
Abstract:
This bachelor thesis deals with design, implementation and the verification of full functionality of the traction battery charger for the teaching railway vehicle. The first part of the thesis describes not only the teaching railway vehicle but also the working principles of lead-acid batteries with their charging characteristics and information about their construction. The second chapter provides …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá návrhem, výrobou a ověřením plné funkčnosti nabíječe olověných akumulátorů výukového kolejového vozidla. První část práce je určená k popisu výukového kolejového vozidla, vysvětlení provedení a fungování olověných akumulátorů, a jejich nabíjecí charakteristiky. Druhá kapitola poskytuje návrh a realizaci, ve které je popsán výběr vhodné topologie nabíječe, princip činnosti …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ondřej Sadílek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chabanenko, Mykyta. Traction battery charger for teaching railway vehicle. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera