Theses 

Řizení rizik při poskytování úvěrů ve finančním sektoru – Bc. Jiří Hlučil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jiří Hlučil

Bakalářská práce

Řizení rizik při poskytování úvěrů ve finančním sektoru

Risk management by providing loans in the financial sector

Anotace: Cílem bakalářské práce je analýza systému řízení rizik při poskytování úvěrů ve finančním sektoru. Práce je rozdělena do dvou bloků. Teoretická část se zaměřuje na popis nástrojů a postupů řízení úvěrového rizika ve dvou základních rovinách, z pozice regulátora a banky samotné. Aplikační část práce se zaměřuje na hodnocení kvality úvěrového portfolia bank a družstevních záložen pomocí ukazatelů úvěrového rizika. Nejdříve jsou ve stručnosti popsány jednotlivé ukazatele a následně jsou provedeny výpočty. V závěru je provedeno hodnocení.

Abstract: The aim of the thesis is an analysis of bank credit risk management. The thesis is divided into two parts. The first theoretical part focuses on the different levels of credit risk management in banks. The practical part is focused on description of bank evaluation by using credit risk indicators. Selected credit risk indicators are shortly described at first. Then calculations are performed for czech banking sector. At the end assessment of evaluated subjects is made.

Klíčová slova: úvěrové riziko, řízení úvěrového rizika, úvěrová analýza, Basel III, měření úvěrového rizika, interní rating, úvěry v selhání, opravné položky, indikátory úvěrového rizika, non-performing loans, provision rate, coverage ratio

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Luděk Benada, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 1. 2019 07:02, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz