Marek Szotkowski

Master's thesis

Hospodářská politika posledních amerických prezidentů a jejich vliv na Transatlantické vztahy

The economic policy of recent U.S. presidents and their impact on transatlantic relations
Anotácia:
Předkládaná práce se zabývá proměnami hospodářské politiky Spojených států a vývojem jejich vnějších ekonomických vztahů s důrazem na transatlantické vazby na konci 20. a počátku 21. století. Na pozadí nejdůležitějších vnitropolitických a zahraničněpolitických událostí dvou posledních desetiletí sleduje a porovnává ekonomickou a politickou situaci americké společnosti, přičemž se snaží zachytit podstatné …viac
Abstract:
The thesis focuses on changes in economic policy in the United States and on their external economic relations, with emphasis on transatlantic relations in the end of 20th and early 21st century. Against the backdrop of the most important domestic policy and foreign affairs in last two decades, it monitors and compares the economic and political realities of U.S. society while trying to capture significant …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedúci: Ingeborg Němcová
  • Oponent: Pavel Neumann

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26126

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní politika a diplomacie