Bc. Aleš Crkva

Diplomová práce

Hodnocení a odměňování zaměstnanců ve státní správě

Evaluation and remuneration of employees in the State administration
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá systémem hodnocení a odměňování zaměstnanců ve státní správě. Cílem práce je prozkoumat hodnocení a odměňování zaměstnanců Generálního finančního ředitelství, posoudit uplatňované metody a formy hodnocení a odměňování zaměstnanců a jejich využitelnost v rámci státní správy, identifikovat možné problémy a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část práce pojednává …více
Abstract:
This thesis deals with the system of evaluation and remuneration of employees in the state administration. The aim of the thesis is to examine the evaluation and remuneration of the General Financial Directorate, to assess the applied methods and forms of employee evaluation and remuneration and their applicability within the state administration, to identify possible problems and to propose suitable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. David Sláma

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů