Bc. Sergei Tarabrin

Bakalářská práce

Společenská odpovědnost firem, její význam v současnosti a pro budoucnost

Corporate social responsibility and its importance in the present and for the future
Anotace:
Abstrakt Předmětem této bakalářské práce je společenská odpovědnost firem a její význam v současnosti a pro budoucnost. Teoretická východiska zohledňují problematiku konceptu udržitelného rozvoje, jeho definici a historii. Je vymezen pojem CSR, jeho principy, přínosy, trendy a způsob reportování. Aplikační část práce představuje firmu PricewaterhouseCoopers, její aktivity ve světě a v České Republice …více
Abstract:
Abstract The subject of this thesis is corporate social responsibility and its importance in the present and for the future. Theoretical solutions incorporate the concept of sustainable development, its definition and history. It defines the concept of CSR, its principles, benefits, trends and reporting. Application part introduces the PricewaterhouseCoopers company, its activities in the world and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní