Michal Petrák

Bakalářská práce

Potencionální dopady teroristického útoku ve statutárním městě Přerov

Potential Impacts of Terrorist Attack in Prerov Town
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je vyhodnocení dopadů potencionálního teroristického útoku na vybraný potencionální cíl, který se nachází na území statutárního města Přerov. Za cíl byl vybrán zimní stadion. Teoretická část je z všeobecného pohledu věnována nejzávažnějšímu celosvětovému bezpečnostnímu problému současnosti a to terorismu, který je právem považován za hrozbu i pro Českou republiku. Praktická …více
Abstract:
The subject of my Bachelor´s Thesis is evaluate impacts of potential terorist attack at chosen object, which is located in Přerov territory. I chose city ice pool for this potential object. The theoretical part deal with the most consequential global security problem called terorism which can be rightly considered as a threat even for the Czech Republic. The aim of the practical part is to analyse …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014
Zveřejnit od: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Petrák, Michal. Potencionální dopady teroristického útoku ve statutárním městě Přerov. Uherské Hradiště, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe