BcA. Jan Frýdek

Bakalářská práce

Taneční studio Light aneb když se tanec stane divadlem

Dance studio Light when dance becomes a theatre
Anotace:
Bakalářská práce se nejprve v teoretické části zabývá vymezením pojmu taneční divadlo a jeho historií. Tento pojem dává do kontextu s fyzickým divadlem a pohybovým divadlem. Dále popisuje Taneční studio Light, jeho celkovou strukturu a činnost se zaměřením na taneční divadlo. Na základě využitých divadelních a tanečních principů a jejich kombinací v inscenacích vymezuje přesné směřování Tanečního studia …více
Abstract:
Firstly, the term ‘dance theatre’ and its history is examined in the theoretical part of the paper. Moreover, this term is put into context with ‘physical theatre’ and ‘motion theatre’ to establish the difference. Furthermore, the Dance Studio Light (Taneční Studio Light) is the main focus of the second part of the paper, alongside its infrastructure and practices with the emphasis on dance theatre …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: MgA. Miroslav Jindra
  • Oponent: BcA. Jakub Cír

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/wrciz/